Tujuan nya supaya anda dapat melihat prestasi keuntungan dan kerugian.

Berapa ramai pelanggan yang anda ada. Berapa ramai pelanggan yang datang kembali.

Apakah yang dirungutkan oleh pelanggan. Apa yang telah anda pelajari.

PERNIAGAAN KUKUH : Rancang supaya lebih kukuh

Jika anda sudah pun mendapat pulangan yang meyakinkan anda, langkah seterusnya adalah merancang supaya perniagaan anda menjadi semakin kukuh.

Hasilkan lebih lagi produk atau perkhidmatan, buka lebih pasaran. Persoalannya adalah bagaimana untuk membesarkan perniagaan sedangkan ruang yang sedia ada begitu kecil.

Masalah yang bakal timbul dalam proses memperluaskan lagi perniagaan anda adalah kesukaran dalam

RANCANGAN PERNIAGAAN.

Penyediaan Rancangan Perniagaan adalah asas yang penting untuk anda memulakan perniagaan. Stategi dan perancangan yang kreatif adalah satu pakej yang diperlukan dalam membuat penyediaan Rancangan Perniagaan anda.

Apa itu Rancangan Perniagaan

1.Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.

2.Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yang akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan.

Kegunaan

Rancangan Perniagaan disediakan oleh bakal usahawan dan perniagaan yang sediada. Untuk tujuan-tujuan tertentu seperti berikut :

1.Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.

2.Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.

3.Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.

4.Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.

Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Antara Rancangan Perniagaan yang baik sepatutnya memasukkan perkara-perkara ini :

 • Perniagaan apa yang sepatunya anda masukkan.
 • Dimana pasaran yang berpotensi.
 • Siapakah pelanggan yang berpotensi.
 • Siapakah pesaing anda.
 • Rancangan jualan anda.
 • Apakah kaedah dagangan yang diperlukan.
 • Berapa banyak modal yang diperlukan untuk memulakan perniagaan.
 • Bagaimana memastikan yang pekerjaan berjalan lancar.
 • Apakah pengawalan pengurusan yang diperlukan.
 • Bila anda perlu mengkaji Rancangan Perniagaan anda dan bagaimana untuk mengkaji nya.
 • Dimana anda perlu mendapatkan sebarang bantuan.


Related Blogs

Related posts:

Bukti RM308,705 Di Rumah!

Nak Pengsan Tengok Duit Masuk Hari2...RM0 Kepada RM308,705 Dengan Senang!

Dapatkan Laporan Percuma Rahsia Orang Kaya Buat Duit Dengan Membuat Pendaftaran Keahlian Di Sini!


Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2015 Perkongsian Peluang Dan Ruang Bisnes Suffusion theme by Sayontan Sinha